Usługi

Ogólne

W tym miejscu większość kancelarii przedstawia standardową listę: prawo cywilne,  prawo pracy, prawo administracyjne, obsługa korporacyjna, postępowania sądowe. Jednak naszym celem jest zmiana tych standardów. W przypadku Kancelarii Prawniczej Karnowski i Wspólnik Sp. k. stawiamy na indywidualne podejście do Klienta. Ukierunkowani jesteśmy na zagwarantowanie Państwu kompleksowej pomocy prawnej we wszelkich aspektach jakie mogą się pojawić w związku z prowadzonymi przez Państwa sprawami. 

więcej

Zamówienia Publiczne

W ramach doświadczenia zdobytego przez Kancelarię w zakresie procedur realizowanych na gruncie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej: PZP), stworzony został w Kancelarii zespół, który specjalizuje się w regulacjach dotyczących zamówień publicznych. Analiza działań podejmowanych przez Zamawiających doprowadziła nas do przekonania, iż niezbędnym jest zaoferowanie Klientom Kancelarii rozbudowanej oferty, dotyczącej ochrony interesów Wykonawców, wobec wzmożonych represyjnych działań podejmowanych przez Zamawiających, które do niedawna byłyby nie do przyjęcia w relacjach biznesowych równorzędnych partnerów.           

więcej