Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

W ramach doświadczenia zdobytego przez Kancelarię w zakresie procedur realizowanych na gruncie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej: PZP), stworzony został w Kancelarii zespół, który specjalizuje się w regulacjach dotyczących zamówień publicznych.

Analiza działań podejmowanych przez Zamawiających doprowadziła nas do przekonania, iż niezbędnym jest zaoferowanie Klientom Kancelarii rozbudowanej oferty, dotyczącej ochrony interesów Wykonawców, wobec wzmożonych represyjnych działań podejmowanych przez Zamawiających, które do niedawna byłyby nie do przyjęcia w relacjach biznesowych równorzędnych partnerów.

Naszym Klientom oferujemy pomoc prawną zarówno na etapie składania ofert (co w naszej ocenie daje realną możliwość wpłynięcia na kształt transakcji), jak i w fazie wykonawczej danego projektu.

Dla realizacji przedmiotowej usługi dedykowany jest zespół, w którego skład wchodzą:

Rafał Karnowski

Janusz Burkot

Ze względu na specyfikę przedmiotowych postępowań proponujemy Państwu realizację świadczeń, w ramach poszczególnych modułów, realizowanych w ramach pojedynczego postępowania:

 

 

zakres zadania

 

Moduł 1

SIWZ

 

analiza SIWZ pod kątem ryzyk prawnych związanych z realizacją transakcji na warunkach przedstawionych przez zamawiającego, w tym przygotowanie pytań do zamawiającego

 

 

Moduł 2

odwołanie do KIO

 

przygotowanie odwołania i reprezentacja w postępowaniu przed KIO

 

Moduł 3

skarga do sądu

 

przygotowanie skargi do sądu i reprezentacja w postępowaniu przed właściwym sądem okręgowym