Tomasz Cytarzyński

Adwokat

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską obronił w katedrze prawa podatkowego. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego oraz w sprawach gospodarczych. Posiada doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych oraz w obsłudze podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w sektorze usług finansowych, budowlanych oraz transportowych.