Sebastian Głogowski

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę magisterską pt. „Odpowiednie stosowanie przepisów k. p. a. w ustawie o postępowaniu egzaminacyjnym w administracji” pod kierunkiem naukowym prof. Wojciecha Chróścielewskiego obronił w 2013 roku. W trakcie studiów odbywał staż w kancelarii adwokackiej, gdzie zdobywał pierwsze, najważniejsze doświadczenie zawodowe. Od 2013 roku związany z łódzkimi kancelariami prawnymi, specjalizującymi się w obsłudze podmiotów działających w branży medycznej. Z Kancelarią Karnowski i Wspólnik współpracuje od lipca 2015 roku gdzie zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz windykacji należności. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół szeroko rozumianego prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań oraz prawa spółek handlowych. Prywatnie pasjonuje się myślistwem oraz sportem ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.