Radosław Skowroński

Specjalista

Absolwent Gospodarki Przestrzennej na  Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w instytucji finansowej. W ramach dotychczasowego 20- letniego dorobku zawodowego pracował w Banku Pekao S.A., Banku BPH S.A., Kredyt Banku S.A., Banku Incjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. Ostatnie 15 lat w Banku Ochrony Środowiska S.A., gdzie zajmował się analizą kredytową, restrukturyzacją zadłużenia oraz weryfikacją wartości nieruchomości. Od czerwca 2016 r. współpracuje z Kancelarią Prawniczą Karnowski i Wspólnik Sp. K.

W Dziale Restrukturyzacji zajmuje się kompleksowym zarządzaniem należnościami włączając w to negocjacje warunków zapłaty, zawieranie porozumień, kontrole przedawnień oraz bieżącą obsługę administracyjną. 

Prywatnie interesuje się turystyką górską, rynkiem nieruchomości w Polsce. Czas wolny spędza z rodziną.