Piotr Majewski

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach prawo (2013r.) oraz administracja (2010r.)  Początek drogi zawodowej związał z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, gdzie zajmował się kontrolą projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego. Nieprzerwanie od 2012 r. związany z łódzkimi kancelariami prawnymi specjalizującymi się w obsłudze podmiotów działających w sektorze medycznym. Z kancelarią Karnowski i Wspólnik współpracuje od lipca 2015 r. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, rodzinnych oraz karnych na każdym etapie postępowania. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół prawa zamówień publicznych, prawa zobowiązań, a także prawa autorskiego.

Prywatnie interesuje się kolarstwem szosowym oraz historią II wojny światowej.