Paweł Lech

Specjalista

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył praktyki w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej „Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka”, gdzie nieodpłatnie świadczył pomoc prawną osobom niezamożnym. Z Kancelarią Prawniczą Karnowski i Wspólnik współpracuje od lipca 2014 roku, gdzie zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.