Olga Malinowska

Manager

Absolwentka Politechniki Łódzkiej Wydziału Organizacji i Zarządzania oraz Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Prawa, aplikantka radcowska II roku. W latach 1998-2008 związana z sektorem bankowym. W 2009 rozpoczęła współpracę z Grupą Kapitałową BFF Polska w obszarze zarządzania ryzykiem, od 2018r współpracuje z Kancelarią. Jej zainteresowania skupiają się głównie w obszarze prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i spółek handlowych. Posługuje się jezykiem angielskim i francuskim.