Maciej Marcinkowski

Manager

Absolwent Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwsze doświadczenie zawodowe nabywał w instytucji finansowej. Od lutego 2016 roku współpracuje z Kancelarią Prawniczą Karnowski i Wspólnik Sp.K. 

W Dziale Restrukturyzacji zajmuje się koordynowaniem pracy całego działu oraz kompleksowym zarządzaniem należnościami włączając w to negocjacje warunków zapłaty, zawieranie porozumień, kontrole przedawnień oraz bieżącą obsługę administracyjną. 

Prywatnie interesuje się m.in. sportem, historią, polityką. Czas wolny spędza głównie z dziećmi, zarażając chęcią do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.