Krzysztof Sobczyński

Specjalista

Aplikant radcowski, absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie w katedrze prawa cywilnego obronił pracę magisterską dotyczącą instytucji warunku w polskim prawie cywilnym. Swoje zainteresowania zawodowe skupia w przeważającym zakresie wokół prawa cywilnego sensu largo, ze szczególnym uwzględnieniem prawa materialnego (teoria czynności prawnej, zobowiązania), procedury oraz prawa gospodarczego. Dotychczasowe doświadczenie prawnicze zdobywał jako stażysta i pracownik łódzkich kancelarii adwokackich. Pracownik Kancelarii Prawniczej Karnowski i Wspólnik Sp. K. od lipca 2015 roku.