Karolina Chybowska

Specjalista

Karolina Chybowska jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie w katedrze prawa konstytucyjnego obroniła pracę magisterską dotyczącą konstytucyjnych wolności i praw osobistych. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w kancelarii komornika sądowego oraz w kancelarii adwokackiej. Z Kancelarią Prawniczą Karnowski i Wspólnik Sp.k. związana od 2018r. W Dziale Restrukturyzacji zajmuje się kompleksowym zarządzaniem należnościami, włączając w to m.in. prowadzenie negocjacji dotyczących spłaty zadłużenia, zawieranie porozumień, monitorowanie spraw sądowych oraz bieżącą obsługę administracyjną. Prywatnie interesuje się turystyką górską oraz historią.