Ewa Kumanowicz

Specjalista

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Jest również absolwentką Podyplomowego Studium  Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro na Uniwersytecie Łódzkim. Jej zainteresowania obejmują zagadnienia wiązane z prawem  zamówień publicznych oraz księgowością.

Prywatnie interesuje się kinem oraz literaturą.